Eko-centrum na ostrově Cres jako cíl pro milovníky přírody


ubytování Chorvatsko

Eko-centrum na ostrově Cres jako cíl pro milovníky přírody
30.7.2009

Letos je tomu 16 let, co bylo v malebné vesnici Beli na východním pobřeží ostrova Cres (v jeho severní části) založeno Eko-centrum Caput insulae Beli. Je to místo, kde člověk žije v úplné harmonii s přírodou. Toto eko-centrum je útulek pro poraněné nebo jinak strádající velmi vzácné ptáky – supy bělohlavé (Gyps fulvus), jejichž chráněné hnízdiště se nachází ve skalách nad mořem. Je to jedno z mála hnízdišť tohoto vzácného ptáka v Chorvatsku i v celé Evropě.

Eko-centrum Beli se od svého založení stará o ohrožené nebo raněné supy tak, aby se mohli po vyléčení a uzdravení vrátit zpět do volné přírody. Za tu dobu bylo ve svérázné supí nemocnici v Beli uzdraveno kolem stoky těchto nádherných ptáků. Je to o to záslužnější, že supi jsou nesmírně vzácní ptáci, kterých žije na Jadranu jen několik desítek párů a vzácní jsou v celém světě. Přitom jsou stále velmi ohroženi: často se stává, že mladí ptáci vypadnou z hnízda a spadnou do moře, jsou ohrožována a ničena jejich hnízda, často padnou za oběť pytlákům.

Někdy si jejich léčení v eko-centru vyžádá celé měsíce, než mohou být vypuštěni do přírody; stává se též, že přes veškerou péči není sup schopen samostatného dalšího života v přírodě a musí zůstat v Beli.

O zraněné nebo nemocné supy se v centru starají jednak jeho stálí pracovníci, jednak dobrovolníci – milovníci přírody, z nichž někteří přijíždějí do Beli ze všech koutů světa.

Eko-centrum Beli je natolik vyhlášené i v zahraničí, že sem dopravují na léčení i postižené supy z jiných zemí.

Je pochopitelné, že eko-centrum potřebuje po šestnácti letech důkladnou obnovu. Při té příležitosti budou provedeny i některé úpravy a dostavby, které si vyžaduje stále větší provoz útulku a veliký zájem návštěvníků. Tak se počítá s vybudováním karantén, s úpravou skal pro jejich hnízdění v blízkosti centra a plošin plošin pro jejich vypouštění po uzdravení. Jsou potřeba i větší prostory pro skladování potravy pro supy a budou rozšířeny i chladicí boxy pro maso. Je třeba také vybudovat nějaké prostory pro příjem návštěvníků a vybavit je propagačním a naučným materiálem o supech.

ČTĚTĚ:   Korčula - riviéra Dubrovnik

Tito ptáci hnízdící na severním Jadranu ještě na ostrovech Krku, Plavniku a Prvići, jsou jedinečnou součástí zdejší panenské přírody. Při letu se vznášejí vysokou nad skalami, aniž by mnohdy po dlouhou dobu pohnuli křídly. Přes svou velikost (rozpětí křídel dosahuje až 2,80 m) a hmotnost (až 15 kg) plachtí s lehkostí ve výšce a na kořist se vrhají rychlostí blesku. Kořistí jim však nejsou živá zvířata, nýbrž mršiny, jimiž se supi výhradně živí. Proto je vždycky měli rádi zdejší pastevci, protože supi byli jakousi zdravotní hlídkou, jejíž pozornosti neunikla žádná mrtvá ovce nebo jiný mrtvý živočich.

Supi se mohou dožít až 60 let. Žijí zásadně v koloniích. Samice supa snáší jen jedno vejce za rok – na vejci se po dva měsíce, do vylíhnutí, střídají oba rodiče. To, že samice snáší výhradně jedno vejce, je důvodem, že je tato populace tak ohrožena vymřením. Mladí supi zůstávají ještě čtyři měsíce po vylíhnutí v hnízdě a starají se o ně rodiče. Mladí se přitom cvičí po dva měsíce v létání, ale plně samostatní jsou až po oněch čtyřech měsících.

Protože na ostrově Cresu značně klesl v posledních desetiletích počet obyvatel, a tím se i snížily počty stád ovcí, které bývaly hlavní potravou supů (resp. jejich mršiny), přikročili ochránci přírody k vybudování dvou „restaurací pro supy“.

Každoročně nyní navštíví eko-centrum v Beli na 15 tisíc zájemců o život supů bělohlavých a jejich počet stoupá. Těmto milovníkům přírody je také určeno sedm naučných stezek v okolí, v severní části ostrova Cres, které se říká Tramuntana. Příroda Tramuntany je hornatá, zalesněná, divoká a nedotčená žádným zásahem člověka. Přírodu na stezkách doplňuje i seznámení se starou lidovou tradicí, reprezentovanou především pozoruhodnou typickou architekturou chátrajících vesnic.

ČTĚTĚ:   Ostrov Drvenik Veli

Eko-centrum v Beli získalo mezinárodní ocenění Fodor´s Choice za ekologickou a turistickou prezentaci právě Tramuntany, která patří podle hodnocení vydavatele turistických průvodců Fodor´s Travel Guides k nejkrásnějším na světě.

Ohodnoťte

Komentáře nejsou povoleny.


publikováno: Čvc 2009, Kategorie : Chorvatsko