Istrijský Vodnjan má archeologický park


ubytování Chorvatsko

Archeologický park u jihoistrijského Vodnjanu
17.11.2009

Jen odborná chorvatská veřejnost věděla zatím o tom, že se v blízkosti obce Guran v jižní části Istrie (4 km severovýchodně od městečka Vodnjan) provádí již osm let rozsáhlý archeologický průzkum.

Archeologové z Mezinárodního výzkumného střediska pro pozdní antiku a středověk Univerzity v Záhřebu pracovali společně s archeology univerzity ve švýcarské Ženevě pracovali na průzkumu hradeb někdejší středověké obce Guran a jejích kostelů sv. Cecilie a sv. Šimona (Sv. Cecilija i Sv. Šimon). Předpokládá se, že archeologické práce potrvají ještě tři roky a po jejich ukončení má být otevřen Archeologický park Guran.

Středověké městečko Guran se nacházelo v blízkosti dnešní stejnojmenné obce. Pocházelo z raného středověku. Archeologické práce se zde soustřeďují hlavně na monumentální vstup do městečka, na jeho opevnění a na několik přilehlých prostor. Analýzou předmětů nalezených na této lokalitě – kovových a skleněných, pozůstatků váz a dalších úlomků bylo zjištěno, že pocházejí vesměs z 9. století, tj. z doby předpokládaného vzniku Guranu. Právě postupné odkrývání dalších pozůstatků má osvětlit vývoj středověké obce až do 14. až 15. století, kdy měl být Guran podle pramenů svými obyvateli opuštěn.

Další zkoumanou lokalitou je bazilika z konce 8. a začátku 9. století, v těsném sousedství starého městečka. Její zvláštností je podlaha tvořená lomovým kamenem a úlomky cihel, skládanými do klasové vazby (opus spicatum). Pozůstatky této baziliky byly již před léty konzervovány a v současné době se dokončují přípravy na prezentaci této památky široké veřejnosti.

Při cestě z Vodnjanu do Barbanu (tedy severovýchodním směrem) stojí na hřbitově za Guranem kostel sv. Šimona z 11. století, který byl postaven na pozůstatcích dvou starších staveb pocházejících ze 7. nebo 8. století. Kostel sv. Šimona byl již rovněž konzervován a nyní se restauruje ještě prostor před vlastním kostelem.

ČTĚTĚ:   V istrijském městě Buzetu se bude slavit Subotina

Chorvatské ministerstvo kultury, které je spolu s Památkovým ústavem města Puly a s městem Vodnjan iniciátorem celého projektu archeologického parku Guran a jeho okolí, usilují o to, aby se obnovily i prastaré cesty a stezky, které před věky památky zdejší lokality spojovaly. Současně s tím probíhá i restaurace paláce Bettica ve Vodnjanu, v němž se nacházejí mj. dosavadní archeologické exponáty z Guranu a v němž najdou své odpovídající místo i nové nálezy ze stávajících vykopávek kolem Guranu.

Informace:
Turistické sdružení Istrijské župy (Turistička zajednica Istarske županije): www.istra.hr

Ohodnoťte

Komentáře nejsou povoleny.


publikováno: Lis 2009, Kategorie : Aktuality z Chorvatska