Muzeum moderního umění v Záhřebu má novou budovu


ubytování Chorvatsko

Za přítomnosti předsedkyně chorvatské vlády Jadranky Kosor, ministra kultury Boža Biškupiće, starosty města Záhřebu Milana Bandiće a mnoha vážených hostů z Chorvatska i ze zahraničí byla 11. prosince 2009 slavnostně otevřena nová reprezentativní budova Muzea moderního umění (Muzej suvremene umjetnosti) v Záhřebu. Byl to pro chorvatskou uměleckou veřejnost velký svátek, neboť na tento den čekala plných 55 let.

Tehdy, v roce 1954 bylo muzeum založeno pod názvem Městská galerie moderního umění a od samého začátku počalo vytvářet a organizovat své sbírky a působit jako muzejní kulturní organizace na základě současných vědeckých principů v souladu s potřebami doby. Součástí této nové instituce se stala Galerie města Záhřebu, Středisko pro fotografii, radio a televizi, dále Oddělení knihovny a dokumentace, v tomto rámci, až do svého osamostatnění působil Ateliér Meštrović (dnes Nadace Meštrović), Galerie naivního umění (Chorvatské muzeum naivního umění) a Sbírka Joza Kljakoviće (dnes pod správou Centra pro výtvarnou výchovu).

O mimořádném mezinárodním věhlasu této tehdy poměrně mladé kulturní instituce svědčí mj. i skutečnost, že byla vyzvána, aby se v roce 1966 spolu s patnácti nejlepšími evropskými galeriemi zúčastnila díly ze svého fundusu Druhého mezinárodního salonu výtvarných galerií v Lausanne.

Přes svůj význam a prestiž nemělo muzeum své stálé vyhovují sídlo. Svou činnost zaměřovalo zatím na organizování tematických a monografických výstav domácích a zahraničních umělců a rozvíjení poznatků o soudobém umění.

Po vyhlášení samostatné Chorvatské republiky se koncem 90. let zvažovalo, zda se má umístit do budovy, která by byla k tomu účelu rekonstruována a adaptována, neb zda pro ně postavit budovu novu, která by po všech stránkách splňovala požadavky kladené na takové zařízení. V roce 1998 rozhodly příslušné orgány o stavbě nové budovy pro muzeum a roku 1999 byla vypsána soutěž na její postavení. Soutěže se zúčastnilo 85 architektů, z nichž porota rozhodla o přijetí a realizaci návrhu architekta Igora Franiće. Roku 2003 byla slavnostně stavba zahájena.

ČTĚTĚ:   Letiště Dubrovník se rozšiřuje

Muzeum disponuje plochou přes 14 500 m2, přičemž na výstavní plochy připadá 4800 m2, z toho 3500 m2 pro stálé expozice a 1500m2 pro příležitostné výstavy. Moderní prosklená budova stojí v Novém Záhřebu, na křižovatce ulic Avenija Većeslava Holjevca a Avenija Dubrovnik, severní strana budovy je obrácena k lesu a jezeru Bendek. Právě v tomto prostou bude možno organizovat muzejní akce pod širým nebem.

Přízemí je věnováno službám pro návštěvníky – od multimediálního sálu o rozloze 500 m2, knihovny s čítárnou, dílny pro děti, až po restauraci, prodejnu knih, pohlednic a suvenýrů aj. Všechny tyto prostory jsou velmi účelně zařízeny a vybaveny nejmodernějšími technickými vymoženostmi.

V ostatních poschodích jsou výstavní sály, které je možno podle potřeby rozšiřovat a upravovat jak co do velikosti, tak i osvětlení. Variabilnost těchto prostor se velmi uplatní pro příležitostné výstavy a velké instalace.

Bohatý fundus muzea obsahuje 12 tisíc uměleckých děl, které pocházejí z 20. století a začátku 21. století. Exponáty stálé expozice muzea představují reprezentativní soubor výtvarných děl domácích i zahraničních, který nashromáždilo muzeum za celou dobu své existence. Největší část sbírek muzea tvoří díla chorvatských a zahraničních umělců, která vznikla po roce 1950. Menší část jsou díla z první poloviny 20. století, tvořící nezbytnou součást vývojové linie hlavní části sbírky.

Nové muzeum je největší investicí v oblasti kultury, kterou společně financovala chorvatská vláda a město Záhřeb.

Otevírací doba je od úterka do neděle od 11 do 19 hodin, ve čtvrtek od 11 do 22 hodin. V pondělí a o svátcích je zavřeno.

Vstupné činí pro dospělé 30 kun, pro děti, studenty a důchodce 15 kun. Každou první středu v měsíci je vstup pro všechny návštěvníky bezplatný.

Adresa muzea moderního umění: Avenija Dubrovnik 17, 10000 Zagreb, Hrvatska.
Muzeum moderního umění (Muzej suvremene umjetnosti): www.msu.hr

ČTĚTĚ:   Ceny potravin v Chorvatsku

Zdroj:
Turistické sdružení města Záhřebu (Turistička zajednica grada Zagreba ): www.zagreb-touristinfo.hr

Ohodnoťte

One Response to Muzeum moderního umění v Záhřebu má novou budovu

  1. Pingback: Muzeum moderního umění v Záhřebu má novou budovu | Cestovní kanceláře Chorvatsko


publikováno: Led 2010, Kategorie : Aktuality z Chorvatska