Trogir pokračuje v obnově významných památek


ubytování Chorvatsko

Trogir pokračuje v obnově významných památek
15.4.2009

Starobylé město Trogir, které je zapsáno na listině světového kulturního dědictví organizace UNESCO, bývá nazýváno „městem-muzeem“. Právě obnově historických památek je každoročně věnována velká pozornost.

Památkový ústav se v letošním roce zaměří především na další pokračování obnovy trogirské katedrály sv. Vavřince (Sveti Lovre) a čtyř klášterů v Trogiru a jeho blízkém okolí, a to kláštera sv. Mikuláše (Sveti Nikola), dominikánského kláštera (oba jsou uvnitř starého jádra města), kláštera sv. Kříže (Sveti Križ) v Arbaniji na ostrově Čiovo a františkánského kláštera rovněž na Čiovu.

Restaurátorské práce na katedrále sv. Vavřince probíhají po řadu let, byl již dokončen nejzávažnější a nejobtížnější úsek její rekonstrukce – obnova střechy. Letošní projekt počítá s obnovou jižní lodi katedrály a se zahájením restaurátorských prací ve střední lodi.

Pokud jde o trogirské kláštery, původně jich bylo ve městě dvanáct. Zůstaly v podstatě čtyři, z nichž jsou tři funkční, tomu čtvrtému by měla rekonstrukce pomoci tak, aby mohl opět sloužit bohoslužebným účelům.

Klášter sv. Mikuláše spravují sestry benediktinského řádu. Nachází se u jižních městských hradeb a proslul svou uměleckou sbírkou, jejímž zlatým hřebem je reliéf znázorňující řeckou personifikaci boha šťastného okamžiku Kaira. Je to kopie helenistického originálu řeckého umělce z 1. století před naším letopočtem – umělce z Lýsippovy školy. Pokládá se za nejcennější řecký artefakt v Dalmácii. Sestry benediktinky se dlouhodobě starají o údržbu klášterních budov, nyní je však zapotřebí důkladná obnova.

Zásadní restaurátorské práce potřebuje i dominikánský klášter, stojící na začátku trogirského předměstí Pasika. Střecha jeho kostela zasvěceného sv. Dominikovi byla naposledy rekonstruována v roce 1900 a nyní jsou některé její části v havarijním stavu. Obnovu však potřebují i další části kostela a kláštera. Vzhledem k uměleckým dílům ve zdejší umělecké sbírce, které jsou pýchou kláštera (především relikviáře aj.), obrazům a sochařským pracím bývá klášter častým cílem turistů.

ČTĚTĚ:   Dnes druhé kolo volby prezidenta Chorvatska

Františkánský klášter sv. Antonína na Dridu (Sveti Ante na Dridu) na ostrově Čiovo je zbudovaný nad jeskyní. Mezi uměleckými díly v klášteře patří přední místo originálu Palmy ml. a plastice Ivana Duknoviće.

Dominikánský klášter sv. Kříže stojí rovněž na ostrově Čiovo blízko mořského pobřeží ve vesnici Arbanija. Vyniká pěkným rajským dvorem a gotickou křížovou chodbou. I zde může návštěvník vidět několik pěkných uměleckých děl, především obrazy M. Pončuna. Důkladná rekonstrukce přispěje k zachování této pozoruhodné stavby.

Informace:
Turistické sdružení města Trogiru (Turistička zajednica grada Trogira): www.tztrogir.hr

Ohodnoťte

Komentáře nejsou povoleny.


publikováno: Dub 2009, Kategorie : Aktuality z Chorvatska