Kvarner – Chorvatsko


ubytování Chorvatsko

Kvarner je oblast, kde se díky rozmanitosti – od klimatu, rostlinstva, spojení přímoří, ostrovů a hor, architektuře a kultuře – již více než 160 let rozvíjí cestovní ruch. Zde trávili zimní i letní období členové dynastie Habsburků. S jejich zdejším pobytem je spojen rozkvět exkluzivních turistických středisek jako je Opatija, kde byl v roce 1844 vystavěn první luxusní prázdninový dům – Villa Angiolina. Hotel Kvarner, první hotel na východním pobřeží Jadranu, byl uveden do provozu v březnu roku 1884. Již v následujícím roce přijel do ostrovního městečka Mali Lošinj první turista. Byl to známý rakouský lékař dr. Conrad Clar, který sem přivezl nemocného syna. Dítě se uzdravilo a věhlas klimatické ozdravovny Lošinj vzrostl. Císař František Josef si oblíbil Opatiji. Jeho bratr se zasloužil o úpravu prvního mořského koupaliště (v roce 1888) a potom i hotelu v letovisku Crikvenica.
Kvarner
Prvními obyvateli oblasti Kvarner byli Liburnové, kteří zde upevnili svůj vliv a obchodní styky. Zdejší kraj v největší míře ovlivnili řečtí mořeplavci a Římané. O silném římském vlivu dodnes svědčí i četné kulturní a historické památky. O dějinách Chorvatů v této oblasti vypovídá jedna z nejdůležitějších památek chorvatského písemnictví Baščanska ploča, která vznikla kolem roku 1100. Je to jedna z nejcennějších památek ranného chorvatského písemnictví. Deska byla nalezena v polovině 19. století v kostele sv. Lucie (sv. Lucije) v obci Jurandvor u městečka Baška na ostrově Krk. Písmo textu, který je na ní vytesán, patří do přechodného stupně mezi starou oblou podobou hlaholice a novějším hranatou variantou hlaholského písma.

Města na Kvarneru

Rijeka
Turistický ráz města Rijeka, které je třetím největším městem v Chorvatsku, je určen jeho výhodnou zeměpisnou polohou. Zde se turisté, bez ohledu na to, jestli sem přijeli autem nebo vlakem, poprvé setkají s mořem. Místa, kde se vjíždí do Rijeky, jsou mimořádně atraktivní, jak ze západní, tak i z východní strany. Nejatraktivnější je však panorama Rijeky z mořské strany. Rijeka je nejdůležitějším chorvatským přístavem a velkým průmyslovým střediskem. Její důležitost zvyšují i kulturní památky, středomořské podnebí, ale také letoviska v nádherné přímořské i horské krajině blížšího i vzdálenějšího okolí města. Rijeka se může pochlubit i četnými historickými zajímavostmi.

Turistická prohlídka Rijeky již tradičně začíná na náměstí Trg Riječke rezolucije v jihozápadní části starého města. Náměstí vévodí barokní průčelí kostela sv. Jeronýma (sv. Jeronima) u někdejšího kláštera augustiniánů, který nyní patří dominikánům. Kostel byl vystavěn v klášterním areálu jako dar hraběcích pánů Rijeky. Uprostřed náměstí je kamenný sloup na městskou vlajku stendardac s reliéfem, znázorňujícím sv. Víta, patrona města Rijeka, který drží v ruce model města. Sloup byl vystavěn v 16. století na znamení díků rakouského císaře obyvatelům Rijeky za jejich boj proti Benátčanům.

Z pamětihodností stojí za zmínku klasicistická budova na korzu. Byla vystavěna v roce 1848 a stala se místem, kde se scházela městská smetánka, střediskem chorvatského kulturního a politického života v Rijece. Nyní se v ní nachází Lidová čítárna a výstavní síň Mali salon. V patře sídlí lokální rozhlasová stanice Radio Rijeka. V sále, který má výhled na hlavní náměstí, byla v roce 1906 vyhlášena tzv. Rijecká rezoluce (Riječka rezolucija), po níž bylo ústřední náměstí pojmenováno.

Turistům se doporučuje i procházka po cestě do kopce Kalvarija, prohlídka hřbitova Kozala, kostela Nanebevzetí Blahoslovené Panny Marie (Uznesenja Blažene Djevice Marije), pevnosti Trsatska gradina, městských hradeb, barokního paláce správy někdejší rafinerie cukru, kapucínského kostela Panny Marie lurdské (Lurdske Gospe) a Tureckého domu (Turska kuća).

Opatija
Rozkládá se na úpatí pohoří Učka, u stejnojmenného parku přírody. Opatija je skvělou destinací pro prožití letní, ale i zimní dovolené. Díky nádherné přírodě, parkům, starým rakousko-uherským vilám, promenádám a plážím se stala elegantním cílovým místem turistů. Má nejdelší tradici cestovního ruchu v Chorvatsku. Opatija byla z velké části vystavěna na přelomu 19. a 20. století a dodnes si udržela soulad s přírodou. Je jako velké jeviště s kulisami přepychových vil a četných hotelů, které vyrostly přímo u moře a podél hlavní městské promenády. Jsou od sebe vzdáleny pouhých několik minut příjemnou procházkou. Zdejší podnebí je uklidňující a osvěžující. Z kulturních památek, které je třeba navštívit, navrhujeme prohlídku kostela sv. Jakuba (sv. Jakova), který pravděpodobně vznikl kolem roku 1420. Podle zdejšího opatství (opatija) bylo pojmenováno město, které se dnes jen velmi málo podobá někdejší osadě. V roce 1506 dal opat Šimon (Šimun) vystavět či přestavět kostel sv. Jakuba, jak praví nápis nad portálem. Koncem 18. století byl kostel od základů obnoven a v třicátých letech minulého století byl podstatně rozšířen. V kostele je uložena replika reliéfu Pieta věhlasného chorvatského sochaře Ivana Meštroviće.

Zajímavá je i fontána Helios a Selena, která stojí v nádherném opatijském parku naproti hotelu Imperial v bezprostřední blízkosti již zmíněného kostela sv. Jakuba. Fontána znázorňuje Slunce a Měsíc, které jsou personifikovány postavami bájného bratra a sestry. Podle vzoru ulice slavných Hollywood Boulevard v Los Angeles byly také na známé promenádě v Opatiji umístěny mramorové hvězdy na počest osobností, které se zasloužily o propagaci Chorvatska svými sportovními, vědeckými, uměleckými i jinými úspěchy.

Velký kostel Zvěstování Blahoslavené Panny Marie (Navještenje Blažene Djevice Marije) patří k nejhezčím částem opatijského panoramatu. Tento chrám svým krásným a impozantním exteriérem zdobí město a dotváří ho jako celek.
V nejstarší a možná nejhezčí vile městečka Villa Angiolina je od roku 2007 umístěno Muzeum cestovního ruchu.

ČTĚTĚ:   Soutěž o 5ti denní pobyt v Chorvatsku pro 2 osoby

Opatija je známá i díky své dvanáct kilometrů dlouhé promenádě Lungomare, která vede podél mořského břehu. Úprava promenády byla zahájena v roce 1885. V roce 1911 spojila promenáda letovisko Opatija s nedalekým letoviskem Lovran.

Opatijská riviéra

Ičići
Ičići je pitoreskní, intimní přímořské městečko, které se rozkládá v nejhezčí části kraje zvaného Kvarner. V místech, kde se mírná úbočí pohoří Učka svažují k moři, vyrostlo městečko Ičići u překrásných, široko daleko známých letovisek Opatija a Lovran. Velká pláž přímo ve středu městečka získala Modrou vlajku, která je zárukou čistoty moře.

Lovran
Město Lovran má dlouhou a bohatou minulost a dlouholetou tradici cestovního ruchu. Bylo pojmenováno po vavřínu (lovor), který roste ve velkém množství ve stále zelených hájích města a jeho okolí. Středověké jádro Lovranu si zachovalo svou urbanistickou strukturu. Příjemné podnebí, bujné středomořské rostlinstvo a výhodná zeměpisná poloha umožnily prudký rozvoj cestovního ruchu letoviska již na přelomu 19. a 20. století, kdy byly v Lovranu vystavěny četné vily a letní sídla.

Mošćenička Draga
V městečku Mošćenička Draga, vzdáleném 15 kilometrů od Opatije, se nachází jedna z nejhezčích oblázkových pláží na Jadranu. Městečko žije z cestovního ruchu. Jeho obyvatelé se vyznačují pohostinností.

Matulji
Městečko Matulji je také známé pod názvem «brána Kvarneru». Začalo se prudce rozvíjet od roku 1873, kdy na novou železniční stanici začaly jezdit vlaky z Vídně. Městečko leží v přímořské krajině Kvarner, které z vnitrozemní strany rámují hory. Proto si zde hosté užijí teplých dnů, ale i příjemných, chladnějších podvečerů, kdy mohou jezdit na kole a věnovat se horské turistice. Nejbližší pláž je vzdálená méně než dva kilometry odsud.

Crikvenica
Celá oblast Crikvenica je vlastně riviéra s řadou městeček, která na sebe navazují. To jsou letoviska Selce, Crikvenica, Dramalj a Jadranovo. Crikvenica je vzdálena 35 kilometrů od Rijeky. Několik set let rakouské a maďarské nadvlády zde zanechalo dodnes viditelné stopy. «Středoevropské» rysy staveb jsou zvlášť patrné v hotelové architektuře. Crikvenica láká hosty svou exkluzivitou. Evokuje vzpomínky na staré časy, na letní pobyty korunovaných hlav, velkovévodů a baronek. Ale stejně tak láká turisty svými mimořádně krásnými plážemi, čistým mořem, příjemnou zelení a kvalitním vzduchem. Ze zajímavosti doporučujeme návštěvu městského muzea a procházku po promenádě «Stezka Římanů», která je patnáct kilometrů dlouhá.

Selce
Městečko v malebné zátoce na dosah Crikvenice. Selce má charakteristickou architekturu malého přímořského letoviska. Mírné podnebí umožní pobyt hostů ve všech ročních obdobích a díky němu je Selce známé i jako ozdravovna. Městečko si zachovalo původní přímořský ráz. V jeho okolí je mnoho písčitých pláží.

Dramalj
Díky pláži a mnoha možnostem provozování sportovně-rekreačních aktivit je Dramalj zvlášť vhodný pro rodinnou dovolenou a pro milovníky sportovních rekreačních aktivit. Také naturisté letovisko Dramalj dobře znají. Právě jim je určena jedna část pláže, která se nachází v netknuté přírodě. Své místo si zde najdou milovníci koupání, toužící po poklidu, stejně jako surfeři, jachtaři, milovníci vodního lyžování a ostatní turisté, kteří mají rádi rychlost a pohyb.

Jadranovo
Jadranovo je atraktivní turistické středisko vhodné pro poklidnou dovolenou. Své hosty očaruje nádhernou krajinou, četnými zátokami a romantickými, osamělými přírodními plážemi. Hezky upravená pobřežní promenáda a mnoho lesních stezek lákají k procházkám a rekreaci.

Novi Vinodolski
Novi Vinodolski byl ve středověku opevněným sídlem knížat rodu Frankopanů. Rozkládá se v úrodném vinodolském údolí Vallis vinearia. V osadě Novi Vinodolski v roce 1288 vznikl věhlasný Vinodolský zákoník, jeden z nejdůležitějších dokumentů středověkého chorvatského zvykového práva. Město charakterizuje přímořská architektura domů s bílými průčelími a červenými střechami. Staré městské jádro se táhne od mořské hladiny až ke kostelu a věži na kopci. V městečku Novi Vinodolski ani v jeho okolí nejsou průmyslové podniky a proto je zde čistý vzduch. Letovisko je rámováno lesy, které jsou vhodné k provozování lovecké turistiky. Sportovně-rekreační objekty, kříšťálově čisté moře a spousta kulturních a zábavních akcí a pořadů, k nimž patří i Mezinárodní letní karneval, doplňují turistickou nabídku, která umožní hostům prožít nezapomenutelnou dovolenou.

Senj
Senj je jedním z nejstarších měst na severním Jadranu. Byl založen již v předřímské době. Je zmíněn v dílech řeckých a římských zeměpisců a historiků. Původní jméno města Senia nebo Sen pochází z ilyrského jazyka a znamená místo. Dnešní Senj má vzhled středověkého města.

Senj je městem historie, biskupství, hlaholice, knihtisku a básnictví. Často zde fouká vítr zvaný bóra. Nad městem se týčí pevnost Nehaj, jejíž menší část byla vystavěna na základech kostelíčka sv. Jiřího (sv. Jurja), patrona města. Pevnost Nehaj byla vystavěna v roce 1558 pod dozorem generála Vojenské krajiny Ivana Lenkoviće a je největším fortifikačním objektem na Jadranu. Věž Nehaj a odvážní piráti uskoci jsou symboly boje o svobodu a odporu proti cizí nadvládě. Do dějin města Senj patří i užívání hlaholského písma v senjském biskupství. Působení senjských spisovatelů bylo velkým přínosem pro chorvatské dějiny, spisovný jazyk a národnost. Senj je město, kde se koná největší a nejstarší letní karneval na Jadranu. Má dlouhou tradici zimního masopustu, na kterém prostřednictvím masek a satiry účastníci zobrazují všední problémy jeho obyvatel.

ČTĚTĚ:   Chorvatské robinzonády: zažijte netradiční dovolenou

Kastav
Starobylé město Kastav se týčí na vysokém kopci nad Kvarnerem. Říká se, že žádné město ve zdejším kraji nemá takovou tradici a identitu jako Kastav, který byl v minulosti administrativním, ekonomickým a kulturním střediskem Istrie a Přímoří.

Přírodní atrakce Kvarneru

 • Ostrov Cres
 • Ostrov Cres byl osídlen již v mladší době kamenné. Díky kontinuitě života lidí na ostrově zde nalezneme bohaté historické a kulturní dědictví: od řady hradišť Liburnů, trosek antických městeček, starobylých katolických kostelíčků, které jsou rozesety po ostrově, ale také klášterů a trosek městských hradeb z období benátské nadvlády až po památky z pozdější doby.

  V obci Beli se nachází ekocentrum Caput Insulae, jehož základním úkolem je péče o existenci ohrožených bělohlavých supů. Zranění, vyčerpaní, nebo například jedem otrávení mladí supi, kteří při prvním letu spadli do moře a byli zachráněni, se léčí v ohrazeném prostoru ekocentra dokud nebudou znovu vráceni do přírody. V ekocentru byly postaveny i dva krmelce, do nichž se ročně dopraví až sto tun krmné směsi pro bělohlavé supy.

  Na ostrově Cres stojí za zmínku i obec Lubenice. Toto místo má kontinuitu osídlení dlouhou již asi čtyři tisíce let. Tvrz která se týčí na vrcholku skalní stěny ve výšce 378 metrů, je klenotem chorvatské venkovské architektury. Obec Lubenice je známa i díky svým Letním hudebním večerům, na nichž vystoupili známí umělci z oblasti klasické hudby.

 • Delfíni na Kvarneru
 • Je známo, že delfíni žijí jenom v čistém moři. V okolí ostrovů Cres a Lošinj, jich žije asi sto dvacet. Akce «Jadranský projekt delfín» vznikl v roce 1987. Od té doby účastníci projektu zkoumají delfíny a zabývají se jejich ochranou. Akce «Den delfínů», která se koná již od roku 1993, proběhne každou první sobotu v srpnu v městečku Veli Lošinj.

 • Lošinjské akvatorium
 • Lošinjské akvatorium je odedávna známé jako ideální oblast pro potápění. V mořských hlubinách se skrývají potopené antické lodě. Nacházejí se na mořském dně u ostrovů Susak, Unije a Ilovik. V této oblasti byl v roce 1999 v hloubce 45 metrů pod hladinou nalezen i Apoxyomenos (Apoksiomen). . Na světě existuje pouze sedm zachovaných kopií bronzové sochy tohoto starořeckého atleta. Jsou staré více než dva tisíce let. Chorvatský Apoxyomenos byl vyzvednut z mořského dna a pečlivě obnoven. Až získá svou někdejší krásu, bude vystaven v paláci Kvarner městečka Mali Lošinj. Při příležitosti tohoto významného archeologického objevu obyvatelé ostrova Lošinj pořádají “Apoxyomenovy dny” (Dane Apoksiomena), na kterých se konají tematické pořady o důležitosti jeho objevu jako součásti kulturního dědictví.

 • Ostrůvek Košljun u ostrova Krk
 • Jeho prohlídku si nesmí nechat ujít žádný návštěvník ostrova Krk. Dějiny maličkého ostrůvku Košljun sahají do předkřesťanské období. Historický význam ostrůvku vzrostl v 11. století, kdy zde bylo vystavěno benediktýnské opatství. Na ostrůvku je i muzeum, v němž je umístěna cenná sbírka předmětů, které používali rybáři a zemědělci, ale také lidových krojů ostrovanů. Děti zvláště zaujme zoologická sbírka a knihovna.

 • Jeskyně Biserujka na ostrově Krk
 • Existence této jeskyně, která se nachází u obce Rudine nad zátokou Slivanjska uvala, je známa již více než sto let. V jeskyni byly nalezeny kosti jeskynního medvěda, staré asi šestnáct tisíc let. Jeskyně je dlouhá asi 110 metrů a návštěvníky nadchne krásou a rozlehlostí podzemních prostor. Její interiér je osvětlen a stezky a průchody jsou přístupné pro všechny návštěvníky.

 • Les Dundo na ostrově Rab
 • Rozsáhlý lesní porost se nachází na poloostrově Kalifront. Zvláštní části zalesněného prostoru je les cesmínových dubů Dundo nebo Dundovo, který se v roce 1949 stal zvláštní rezervací lesní vegetace. Je to jeden z mála zachovaných lesů ve Středomoří a nejvýznamnější oblast na ostrově Rab.

 • Promenáda Carmen Sylve v Opatiji
 • Promenáda, jejíž úprava byla ukončena v roce 1901, vede nad letoviskem Opatija lesem vavřínů a kaštanů, v němž roste divoký chřest.

 • Kuntrep na ostrově Krk
 • V roce 1969 se stal Kuntrep zvláštní ornitologickou rezervací. Najdete ji na území o rozloze tisíce hektarů v okolí letoviska Baška. V rezervaci žijí bělohlaví supi. Můžete zde shlédnout i orlíky krátkoprsté, sokoly stěhovavé, kormorány chocholaté, kalousy ušaté, dytíky úhorní a mnohé jiné druhy ptactva.

 • Promenáda „Cesta delfínů“ (Put dupina), Mali Lošinj
 • Na ostrově Lošinj je mnoho promenád. Jedna z nejznámějších je nová síť stezek pod názvem «Cesta delfínů» (Put dupina). Vedou jižní částí ostrova Lošinj. Promenáda byla pojmenována Cesta delfínů proto, že při procházce po ní můžete v moři velmi často pozorovat delfíny při jejich hrách. Delfíni jsou jednou z největších atrakcí ostrova Lošinj a přilehlého moře, v němž se jejich přírodní rezervace nachází.

 • Propast Vrtare Male v obci Dramalj
 • Propast Vrtare male je asi 30 metrů hluboká. Byly v ní nalezeny velmi vzácné druhy podzemních ráčků a garnátů, kteří jsou úplně bílí a nemají oči. Propast Vrtare male je chráněnou přírodní památkou.

Ohodnoťte
Klikněte přes kterou službu chcete vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


publikováno: Úno 2011, Kategorie : Chorvatsko