Pula


ubytování Chorvatsko

Město Pula se nachází v jižní části Istrijského poloostrova. Žije zde málo přes 62 tisíc obyvatel, čímž je Pula jedním z největších měst Chorvatska.

Trocha historie nikoho nezabije

Osídlení v místech dnešního města je velmi staré, od doby kamenné se tu žilo neustále, ale nejstarší stavební památky tu jsou až po Římanech, kteří místo obsadili roku 177 před Kristem. Ti zde měli kolonii Pietas Iulia Pola, odtud má město svůj název. Po Římanech přišli Ostrogóti, Byzantinci, Frankové i Benátčané. Mezi tím se tu objevili Slované, ale nakonec v roce 1797 s pak znovu v roce 1813 město získalo Rakousko, které tu mělo významný přístav. Na nedaleký ostrov Lošinj jezdila dokonce na rekreaci císařská rodina.

V roce 1918 připadla Pula Italům a na konci války Němcům. Město bylo také poškozeno bombardováním.

Pula v současnosti

Město osvobodili partyzáni 5. května 1945, ale k Jugoslávii bylo připojeno až roku 1947. Dnes je Pula průmyslovým centrem, jsou zde velké podniky na stavbu lodí, výrobu cementu, potravinářství, sklářství a také stavebnictví. Pula je městem škol, má i univerzitu, a žije i bohatým kulturním životem. Je zde Istrijské národní divadlo, daří se udržovat tradiční umění, ale i moderní. Z větších akcí můžeme připomenout Pula, filmový festival.
pula

Památky v Pule

Město Pula má mnoho památek, připomeneme proto ty nejhlavnější. Je to především Římský amfiteátr založený ještě před rokem 0, ale postavený byl do roku 100. Konaly se zde hlavně gladiátorské zápasy a ve středověku rytířské turnaje. I dnes se tu koná mnoho kulturních akcí a je tu i malé muzeum. Další archeologické muzeum je nedaleko na nábřeží. Ve městě jsou zbytky dalších dvou menších římských divadel.

Z opevnění města se dochovaly zbytky několika bran, Zlatá, Dvojitá a Herkulova. Římané tu zanechali i Augustův chrám či Chodníková mozaika o rozměrech 12×6 metrů. Společenský život Římanů se soustřeďoval na fóru, které se z části dochovalo dodnes s radničním palácem ze 13. století, který byl postaven na místě jiného chrámu.
pula-istrie
Nad městem stojí pevnost (citadela) ze 17. století. V pevnosti je Historické muzeum Istrijského poloostrova. Na okraji historického centra jsou i další zbytky opevnění, např. Monvidal a sv. Michal, kolem města bylo na 20 rakouských pevnůstek.

ČTĚTĚ:   Kulinářské hody v Chorvatsku

Pulská katedrála z 6. století má oltář z původního kostela, na zvonici byly použity i kameny z římské Arény.

Kaple sv. Maří Formanské je zbytek benediktýnského opatství, zbořeného v 16. století. Zdi a podlaha jsou zdobeny mozaikami.

Jak se do Puly dostat

Cesta autem či autobusem z Prahy je dlouhá jen málo přes 800 km, takže se to dá ujet za jeden den. Istrijský poloostrov je zapojen do dálničního evropského systému, zde tedy přes Chorvatsko a Slovinsko. Ve výstavbě dálnic se dále pokračuje. Ovšem jednodušší je to letadlem, mezinárodní i vnitrostátní letiště je v Pule severovýchodně od města. Lze do Puly použít i železnici, ovšem ta tu není na mezinárodní úrovni, chybí zde spojení s hlavními centry, nejpoužívanější je trasa Pula – Lupoglav. Jinak Pula je železnicí přístupná ze Slovinska.
pula-plaz
Pula je však dobře propojena s blízkým okolím i vzdálenými centry, i do zahraničí, autobusovými linkami. Město má samozřejmě i svou hromadnou dopravu.

Z přístavu je po námořních linkách město spojeno s okolními ostrovy, ale také na Lošinj, Zadar a Benátky v Itálii.

ubytování Pula
Levné apartmány v PuleKlikněte přes kterou službu chcete vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


publikováno: Pro 2014, Kategorie : Magazín