Sanace středověkého městečka Dvigrad v Istrii


ubytování Chorvatsko

Sanace opuštěného středověkého městečka Dvigrad (též se někdy uvádí jako Dvograd nebo též Dvograd), která začala již před deseti lety, nyní opět pokračuje z finančních prostředků Ministerstva financí Chorvatské republiky, Istrijské župy a obce Kanfanar.

Dvigrad se nachází v západní části střední Istrie, 18 km severovýchodně od Rovinje a 3,5 km západně od obce Kanfanar. Jsou to vlastně dosti rozsáhlé zříceniny opevněného městečka z raného středověku, v němž žilo kolem dvou tisíc obyvatel. Celý komplex zaujímá plochu kolem 60 tisíc metrů čtverečných. Z původních dvou zdejších hradů – Parentinu a Moncastella se dochoval pouze ten druhý, od středověku je však známý pod jménem Duecastelli. Pod jeho ochranou se rozvíjela osada přibližně 220 domů, včetně několika kostelů, benediktinského kláštera aj. Jméno hradu nesla i tato osada. Duecastelli – Dvigrad byl i přes útoky Janovanů a Benátčanů obýván až do roku 1631, kdy se jeho obyvatelé i obyvatelé zdejšího podhradí rozhodli v důsledku epidemie moru vystěhovat a založit v blízkosti nové sídlo – dnešní obec Kanfanar. Od té doby je Dvigrad opuštěný a postupně chátrá.

Na tomto žalostném stavu se podepsali jednak turisté, kteří nedbají označení, která omezují volný pohyb po zříceninách, odnášejí si části zdiva jako suvenýry a završují tak dílo zkázy. Ještě větší škody tak nadělali hledači pokladů. Podle starých kronik se v závěru svého života usadil někde v oblasti Limské Dragy, tedy východně od Limského zálivu, a snad někde v blízkosti Dvigradu Angličan Henry Morgan, neslavnější z pirátů 18. století, krutý a nelítostný lupič, postrach střední Ameriky a Karibských ostrovů, admirál bukanýrů. Později dokonce ve službách anglické koruny dobyl pro ni mnohá bohatá města této oblasti a většinou je do základů zničil. Nakonec byl povýšen do šlechtického stavu a stal se generálním guvernérem Jamajky. Za svůj dobrodružný život nashromáždil pohádkové bohatství, které měl údajně ukrýt někde v místě, kde strávil konec svého života a kde zemřel, tedy v této oblasti. Ostatně osada Mrgani v těsné blízkosti Dvigradu je dávána do souvislosti s pirátovým jménem Morgan. Žádný poklad se dodnes nenašel, jen bezohledné praktiky hledačů pokladů přispěly k postupnému rozpadu Dvigradu.

ČTĚTĚ:   Ceny pohonných hmot v Chorvatsku

Podle stávajícího projektu se má Dvigrad proměnit v archeologický park, v němž by se měly vybudovat stezky opatřené informačními tabulemi a upravit prostor, kde by se vystavily vykopané předměty. Měla by pokračovat sanace nejzachovalejších historických památek, a to především kostela sv. Sofie, hradu, bran a hradeb. Kostel sv. Sofie, která je centrální sakrální stavbou Dvigradu, stojí na vyvýšenině uprostřed obce. Pochází z 11. až 12. století. Jeho nejcennější vybavení, např. raně gotická kazatelna s krásným reliéfem světice, přestěhovali již vysídlenci z Dvigradu do Kanfanaru (u města Rovinj). Počítá se, že po dokončení obnovy bude moci být kostel využíván ke kulturním účelům.

Prováděná obnova představuje důležitý počin, protože Dvigrad je významnou středověkou lokalitou nedotčenou žádnými dalšími stavebními zásahy. Návštěvníci tak budou moci nahlédnout do života městečka, jaký byl před mnoha staletími, bezpečně si prohlédnout jeho původní infrastrukturu a poznat tajemnou atmosféru tohoto léta opuštěného sídla, kterou ještě umocňuje jeho poloha uprostřed zeleně okolních lesů.

Sanace středověkého městečka Dvigrad v Istrii
1.5 (30%) 2 hlas[ů]
Klikněte přes kterou službu chcete vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


publikováno: Led 2010, Kategorie : Aktuality z Chorvatska